Referenční stavby

Ve sport cité + považujeme za důležité dbát na vzhled a funkčnost společného prostoru. Proto jsme vyvinuli jedinečný koncept sportovišť. Naše vlastní designové řady víceúčelových hřišť kromě funkčnosti kladou důraz také na urbanisticko-architektonický kontext a povyšují hřiště na esteticky hodnotnou součást okolí. 

 

 

  • Víceúčelové hřiště Šternberk Víceúčelové hřiště 44x22 s ET podložkou a umělým sportovním povrchem EPDM s lajnováním pro tenis, malou kopanou, házenou, volejbal a streetball. Oplocení je tvořeno polypropylenovými sítěmi do výšky 4 m a fošínkovým mantinelem z KVH smrkových profilů. Součátí stavby byla i přeložka kanalizace a odvodnění plochy v areálu. Dále byly vybudovány chodníky a jiné komunikace kolem hřiště spolu s osvětlením celé herní plochy osmi halogendiodovými svítidly. Celková cena realizace byla 4.900.000,- kč bez DPH. Realizace probíhala od listopadu 2015 až do květena 2016.