Referenční stavby

Ve sport cité + považujeme za důležité dbát na vzhled a funkčnost společného prostoru. Proto jsme vyvinuli jedinečný koncept sportovišť. Naše vlastní designové řady víceúčelových hřišť kromě funkčnosti kladou důraz také na urbanisticko-architektonický kontext a povyšují hřiště na esteticky hodnotnou součást okolí. 

 

 

  • Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Uničov - místní část Střelice Realizace zakázky zahrnuje výstavbu víceúčelového hřiště a souvisejících zpevněných ploch. Dále je realizováno rozšíření stávajícího veřejného osvětlení a dodatečných prací spojených s oplocením hřiště. Hřiště je navrženo s povrchem z umělé trávy. Má rozměry 42x22m a je uzpůsobeno pro malou kopanou,házenou,tenis,volejbal resp.nohejbal (2kurty). V rámci podélných stran oplocení jsou instalovány koše na basketbal. Plocha sportoviště je doplněna dlážděným prostorem pro diváky resp. sloužícím jako střídačky. Přístupová zpevněná plocha navazuje na stávající zatravněný komunikační koridor za fotbalovou brankou. Poblíž chodníku u vstupu na nové sportoviště jsou nainstalovány stojany na kola. Okolní nezpevněný terén stavby je ohumusován a zatravněn. Dešťové vody z hřiště jsou svedeny drenážním systémem. Součástí stavby hřiště je i rekonstrukce záchytné sítě za fotbalovou brankou a části stávajícího oplocení. Cena 2.066.281,- Kč bez DPH.