Skladby konstrukcí (spodní stavby)

S1 Umělý trávník
Jde o klasickou a praxí odzkoušenou skladbu, zajišťující dobrý odvod vody z povrchu, nabízející dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou.

S2 Plastový povrch z PP desek
Varianta skladby z hutněných vrstev drceného kameniva, vhodná pro plastový sportovní povrch. Nutností je separační geotextílie mezi plastovým povrchem a horní vrstvou kameniva.

S3 Tartan s asfaltovým podložím
Asfalt patří mezi kvalitní a univerzální podklad pod kterýkoliv sportovní povrch, v případě tartanových povrchů je souvislá pevná vrstva nutností.

 

S4 Tartan s ET podložkou
ET podložka je směsí kameniva, gumogranulátu a polyuretanového pojiva a dodává celému povrchu pružnost i útlumové vlastnosti. Její použití je vhodné u kontaktních sportů, méně vhodná je pro sporty vyžadující dobrý odraz míče.

S7 Antuka se škvárovým podložím
Antuka jako sportovní povrch vyžaduje vlhčení k zamezení prašnosti. Škvára díky svým vlastnostem dobře jímá vodu a zpětně provlhčuje antuku. Vysoká nasákavost je však nevýhodou v zimních měsících, kdy dochází vlivem zmrznutí vody k nežádoucím objemovým změnám.

 Integrované brány

Pro zvýšení užitné délky hřiště je tato úprava velmi praktická, pokud to prostorové okolnosti dovolují. Odpadají mrtvé prostory za brankovou čárou i problematické kotvení volně stojící branky.

Integrované koše

Vhodným doplňkem pro rozšíření herní funkce jsou koše, umístěné přímo na konstrukci oplocení. Umožňují tréning střelby i hru streetball na jeden koš. 

Záchytné sítě

Jde o polypropylénovou síť vysoké pevnosti, jež je vhodnější variantou oplocení u hřišť s kontaktními sporty. Běžné pletivo při poškození může být zdrojem vážných úrazů.

 

 

Umělá tráva nabízí největší škálu využití u sportovních staveb. Běžné jsou tenisové a víceúčelové trávníky s krátkým vlasem a křemičitým vsypem, až po trávníky s gumogranulátovým vsypem a výškou vlasu 40-60mm se zaměřením na rugby a kopanou.

Tartan se dělí na dva základní druhy. Stříkaný vícevrstvý tartan je levnější variantou, vhodnou pro běžecké trati a atletiku. Litý jednovrstvý tartan je používán spíše na víceúčelová či volejbalová hřiště.

Tenisové koberce PAVITEX jsou dalším technologickým krokem od klasických antukových kurtů. Nasákavá škvára u antuky je příčinou zvlnění po zimních měsících, u kurtů PAVITEX funkci škváry, coby držitele vlhkosti pro antuku, přebírá netkaná polypropylénová membrána.

Lepené pryžové podlahy jsou kvalitním sportovním povrchem, původně užívaným hlavně v interiérech. Hlavní použití je u volejbalových, basketbalových a badmintonových hřišť.

Stěrkové hard povrchy jsou velmi univerzální svým použitím u sportů s nároky na tvrdý a pevný podklad. Vysoká tvrdost někdy bývá modifikována pružnou podložkou pro větší útlum, šetřící namáhání kloubů.

Prefabrikované plastové desky patří mezi víceúčelové sportovní povrchy. Díky možnosti vložení pružné gumové vrstvy je možné povrch ladit od velmi tvrdého po měkký. Pocitově jsou blízké dřevěným sportovním podlahám. Jako jeden z mála povrchů dokáže snášet zatížení in-line bruslemi.

Asfalt je dnes používán obzvláště pro hokejbal. Oblíbený je pro nízkou cenu a vysokou odolnost bez nároků na údržbu.

Antuka je typickým sportovním povrchem pro tenis, umožňující dokluzy k míčům i vyváženou mírou odrazu. Nevýhodou bývá nutnost kropení před hrou i válcování po zimě.