Referenční stavby

Ve sport cité + považujeme za důležité dbát na vzhled a funkčnost společného prostoru. Proto jsme vyvinuli jedinečný koncept sportovišť. Naše vlastní designové řady víceúčelových hřišť kromě funkčnosti kladou důraz také na urbanisticko-architektonický kontext a povyšují hřiště na esteticky hodnotnou součást okolí. 

 

 

  • Volnočasový areál Jiráskova Šlapanice Výstavba volnočasového areálu se zabývala výstavbou hřišť, výstavbou víceúčelových sportovních zařízení, stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště, zahradní služby a služby vysazování a údržby zelených ploch. Realizace probíhala v období 08-12/2016. Celková cena za realizaci byla 4.505.110,- Kč bez DPH.